Adana’da "Güçlü Kadın Güçlü Adana" projesi çerçevesinde eğitimlerde başarılı olan 15 kadın Adana Organize Sanayi Bölgesi’nde Vida Kalite Kontrol biriminde istihdam edildiği bildirildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, TMMOB Makine Mühendisleri Odası iş birliği ile mesleklerde toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve sanayide kadın istihdamını artırmak için "Güçlü Kadın Güçlü Adana" Projesi’ne devam ettiği bildirildi. Bu çerçevede 10- 12 Nisan 2023 tarihinde 3 günlük İSG, Kalite Kontrol, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadına Yönelik Şiddet eğitimlerinin ikincisini düzenlendi. Projeyle sanayide kadın istihdamını artırmak amacı ile kadınların üretkenliğini artırabilmek için, eğitimden istihdama her türlü desteğin verilmesinin hedeflendiği kaydedildi. Sanayideki vasıflı eleman ihtiyaçlarını göz önüne alarak mesleği olmayan, işsiz veya iş bulamadığı için mesleğini yapamayan kadınlara yönelik Adana Büyükşehir Belediyesi ve Makine Mühendisleri Odası Adana Şubesi İşbirliği ile ’Ücretsiz Mesleki Sertifikalı Eğitim Programlarının da düzenlendiği kaydedildi. 02-04 Ocak 2023 tarihinde eğitimlere katılan ve başarılı olan 15 kadın Adana Organize Sanayi Bölgesi’nde Vida Kalite Kontrol biriminde istihdam edildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Sosyologu Elif Uras tarafından ilk gün eğitim verildi. Eğitim çerçevesinde, toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyet rolleri, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, kadına yönelik şiddet, şiddetin türleri, şiddetin etkileri ve başvuru mekanizmaları konusunda bilgilendirme yapıldı. Eğitimin ikinci gününde İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi, Makine Mühendisleri Odası Adana Şubesi Eğitim Birim Sorumlusu Makine Mühendisi Arzu Özdal İdem tarafından verildi. Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitiminde, yürürlükte olan kanun ve yönetmelikler, devlet, işveren ve işçinin sorumlulukları anlatıldı. Güvenlik kültürü nasıl oluşturulur, iş kazalarının nedenleri, sonuçları ve yaşanan örnekler üzerinden bilgilendirme yapıldı.

Kadınların istihdamı için görüşmeler yapılacak

Mayer limon ağaçta kaldı Mayer limon ağaçta kaldı

Eğitimin son gününde Makine Mühendisleri Odası Adana Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi Selda Şengül tarafından Kalite Kontrol Temel Eğitimi de verildi. Eğitimde kalite kontrol yöntemleri, ürün ve ürüne özgü kontrol parametreleri üzerinde duruldu. Uygun ürün ve uygun olmayan ürünlerin ayrıştırılması safhasında yüzde 100 kontrol yapılacak olan süreçte müşteri odaklı yaklaşımla kalite kavramının nasıl hayata geçirileceği, ürünler üzerinde kontroller yaptırılarak uygulama örneklerle anlatıldı. Böylece istihdam oluşturulacak olan kadınlar için oryantasyon sürecinin daha etkin ve verimli geçmesi amacına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Eğitimi tamamlayan ve başarılı olan kadınların, firmaların insan kaynakları ile görüştürülerek istihdam edilmelerinde kolaylık sağlanacağı açıklandı.

Kadının toplumdaki konumunun güçlendirilmesi, kadın emeğinin değerlendirilmesi, ekonomik fırsat ve imkanlardan eşit şekilde yararlanması, çalışma hayatına etkin katılımı, çalışma hayatında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması amacıyla Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın çalışmalarına devam edeceğine vurgu yapıldı.