Adana Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “Birçok canı yitirdiğimiz bu büyük felakette, çiftçilerimizden de çok kayıp yaşadık. Afet bölgesinde yaşayan çiftçilerimize pozitif farklılıklarla destekler verilmeli” dedi.

Ülkemizde gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 9,1’i, tarımsal gayri safi yurtiçi hasılanın ise yüzde 15,1’i afet bölgesinden karşılanıyor. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, afet bölgesindeki üreticilerin pozitif farklılıklarla desteklenmesi gerektiğini belirterek açıklamalarda bulundu.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “TÜİK verilerine göre 2022 yılında 23,8 milyon hektar tarım alanının 3,8 milyon hektarı 11 ilimizde bulunuyor ve bu toplam tarım alanlarımızın yüzde 16,1’ine tekabül ediyor. TÜİK verilerine göre 2021 yılında ülkemizin bitkisel üretim değeri 306,3 milyar iken bölgenin bu değere katkısı 64,1 milyar lira ile yüzde 20,9 gibi bir oranla toplam bitkisel üretim değerinin beşte birinden fazlasına karşılık geliyor” diye konuştu.

Kozan da orman yangını Kozan da orman yangını

Doğan, “Birçok canı yitirdiğimiz bu büyük felakette, çiftçilerimizden de çok kayıp yaşadık. Hayatta kalan üreticilerimiz de yakınlarını kaybetti. Manevi ve maddi büyük kayıplar yaşayan çiftçilerimiz ayakta kalma mücadelesi vermeye başladı. Girdi maliyetlerinin çok yüksek olması ve afet sebebiyle borç yükü altında kalan üreticilerimiz ödemelerini yapamaz duruma gelmişlerdir” ifadelerini kullandı.

Açıklamasını sürdüren Doğan, “Gıdaya erişimin her geçen gün zorlaştığı bir dönemde, sürdürülebilir tarım için bahçe ve tarlalarda hasat yapılmalı, bir sonraki sezon için ürünler ekilmeli ki gıda tedarik zinciri sekteye uğramasın. Hayati faaliyetlerimizi sürdürmek için gıda ihtiyaçlarımızı karşılayan tarım sektörü, istihdama, milli gelire, sanayiye, ihracata doğrudan veya dolaylı olarak sağladığı katkılarla da ülke ekonomisinin, vazgeçilmez en önemli sektörleri arasındadır. Tüm bu sebeplerle özellikle afet bölgesinde yaşayan çiftçilerimize pozitif farklılıklarla destekler verilmeli. Üretimi sürdürmeleri ve yeniden başlamaları için teşvik edilmelidir” diyerek sözlerini tamamladı.