Adana Organize Sanayi Bölgesi, Avrupa çapında stratejik dijital kapasitelerin oluşturulmasına ve dijital teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılmasına odaklanan, AB’nin 2021-2027 döneminde uygulayacağı toplam 7,5 milyar avro bütçeli yeni finansman programı olan Dijital Avrupa Programı (DAP) çerçevesinde hazırlanan projenin konsorsiyum üyesi oldu.

Adana Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, işletmelerin karlılıklarını koruyarak faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve rekabet üstünlüğü elde edebilmeleri için önemli bir gereklilik olan Ar-Ge ve Girişimcilik Ekosistemi Kültürünün yaygınlaşmasına öncülük ederken, bölge üniversiteleriyle ve kurum kuruluşlar ile yeni iş birliği projelerine devam ediyor. Bu çerçevede, Avrupa Birliği tarafından 2021-2027 Dönemi Çok Yıllı Mali Çerçevesi çerçevesinde uygulanan Dijital Avrupa Programı için oluşturulan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım İmalat ve Robotik (BİLTİR) Merkezi, ODTÜ Dijital İnovasyon Merkezi (ODTÜ-DİM) ve ODTÜ Teknokent Yönetim A.Ş koordinatörlüğünde başvurusu yapılan projeye, Adana OSB konsorsiyum üyesi olarak yer aldı.

AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, ülke ekonomisine ivme kazandıracak her türlü projenin Adana OSB için önemli olduğunu belirterek, oluşturulan bu konsorsiyum ve başvurulan projenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Akpınar, Adana OSB’nin de içerisinde bulunduğu projenin detayları hakkında bilgi verirken, şunları kaydetti:

Hububat ve bakliyat ihracatında 2022’nin yıldızları ödüllendirildi Hububat ve bakliyat ihracatında 2022’nin yıldızları ödüllendirildi

“Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri programı çerçevesinde öncelikli olarak yüksek başarımlı hesaplama, yapay zeka, veri, bulut bilişim ve siber güvenlik alanlarında kritik dijital altyapıların kurulması ve stratejik öneme sahip yenilikçi dijital teknolojilerin geliştirilmesi destekleniyor. İkinci aşamada ise kurulan altyapıların ve dijital teknolojilerin; KOBİ’lerin, kamu kurumlarının ve vatandaşların erişimine açılması ve kullanımının yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Dijital Avrupa Programı ile sanayinin, KOBİ’ler başta olmak üzere şirketlerin ve kamu kurumlarının dijital dönüşümünü desteklemek amacıyla Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri ve bu Merkezlerden oluşan bir ağ yapısı kurulması hedefleniyor.”

Kaynak: iha