SASA Polyester Sanayi A.Ş. tarafından 1 Ağustos 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan bildirimde şarta bağlı sermaye artırımına ilişkin açıklama yapıldı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

Tarih verildi: Adana'ya kasırga geliyor! Tarih verildi: Adana'ya kasırga geliyor!

"Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin şarta bağlı sermaye artırımı yapılarak 5.295.959.799,10 TL’den 5.298.542.110,10 TL’ye yükseltilmesi kapsamında ihraç edilecek 2.582.311 TL nominal değerli paylara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onaylı ihraç belgesi ekte yer almaktadır.

Gerçekleştirilecek şartlı sermaye artırımı kapsamında mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanacak ve ihraç edilecek yeni payların tamamı 2023 yılı Haziran ayı içinde dönüştürme hakkını kullanmak isteyen Paya Dönüştürüleblir Tahvil (Convertible Bond) sahiplerine tahsis edilecektir."