Veliler ve öğrencilere müjde verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlandı. Adana, Adıyaman, Kilis, Malatya, Osmaniye Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki öğrenciler için kontenjan gelişmesi yaşandı.

Resmi Gazete’de "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlandı. Cumhurbaşkanı imzalı yönetmeliğe göre, Adana, Adıyaman, Kilis, Malatya, Osmaniye Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki öğrenciler için 2023-2024 ‘de geçerli olmak üzere İOKBS çerçevesinde 30 bin ilave kontenjan ayrılacak.

Zeydan Karalar: "Kreş sayımızı çok yakında 4'ten 6'ya çıkartacağız"" Zeydan Karalar: "Kreş sayımızı çok yakında 4'ten 6'ya çıkartacağız""

Resmi Gazete’de Şu İfadeler Yer Aldı

MADDE 1- 17/10/2016 tarihli ve 2016/9487 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk. Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığının” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığının” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığının” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığının” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “Başbakanlığın” ibaresi “Cumhurbaşkanlığının” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığınca” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğe geçici 2 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. “6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremlerden etkilenen öğrencilere bursluluk kontenjanı ayrılması GEÇİCİ MADDE 3- (1) 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci dönemini 6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremlerden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde tamamlayan öğrencilere; 2023-2024 eğitim öğretim yılında geçerli olmak üzere toplam kontenjanın 46 30'u ayrıldıktan sonra kalan kontenjan 10 uncu maddesindeki hükümlere göre dağıtılır.

(2) Birinci fıkrada belirlenen kontenjanların dolmaması hâlinde kalan kontenjan, 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen öğrencilere ayrılan kontenjana ilave edilir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğinin 62 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Editör: Kemal Soner