Kozan da orman yangını Kozan da orman yangını

Adana Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, kırsal bölgelerde internet altyapısının zayıflığı ve çiftçilerin teknolojik becerilerinin sınırlı olması nedeniyle gençlerin kırsal bölgelere yerleşimden kaçındığını ve sektörde genç istihdamın azaldığını söyledi.

Tarım ve internetin, son yıllarda birbirleriyle entegre bir şekilde gelişerek sektörün geleceği üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğunu vurgulayan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, bu değişimlerin beraberinde getirdiği sonuçlar ve etkileri konusunda açıklamalarda bulundu.

Başkan Doğan, çok uzun yıllar tarım sektöründe kullanılan geleneksel metotların, teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte tarımın da dönüşümünü kaçınılmaz hale getirdiğini kaydederek, "İnternetin bu sektöre etkisi her geçen gün artarak devam ediyor. İnternetin tarıma olan etkisiyle ilgili en büyük avantajlardan biri, tarım bilgi ve verilerine kolay erişim imkanını sağlamasıdır. Çiftçiler, internet sayesinde tarımsal verileri, hava durumu tahminlerini, tarım ürünü fiyatlarını ve pazar taleplerini anlık olarak takip edebilirler. Bu da çiftçilerin daha sağlıklı ve bilgili kararlar almalarını sağlar. Tarım ve internetin entegrasyonu aynı zamanda tarımın verimliliğini artırırken sürdürülebilirlik açısından da önemli bir adımdır. Çiftçilerin su ve enerji kaynaklarını daha verimli bir şekilde kullanmasına imkan sağlar. Ayrıca, tarımda kullanılan gübre ve kimyasalların miktarı daha iyi kontrol edilebilir, böylelikle çevrenin ve doğal kaynakların korunması sağlanır. Ayrıca, bilgi paylaşımı sayesinde tarımsal işletmeler arasında daha güçlü bir iletişim ve işbirliği ortamı oluşur" dedi.

Tarım sektöründeki dijital dönüşümün de bazı zorlukları olduğunu belirten Doğan, "Özellikle, kırsal bölgelerde internet altyapısının zayıf olması ve çiftçilerin teknolojik becerilerinin sınırlı olması, bu dönüşüm sürecini olumsuz etkilemektedir. En önemli etkilerinden biri de gençlerin kırsal bölgelere yerleşimden kaçınması ve sektörde genç istihdamın azalmasıdır. Tarım sektöründe dijital dönüşümün gerçekleşmesi için internetin tüm kesimleri kapsaması, köylerde internet altyapılarının güçlendirilmesi, özellikle tarımda genç girişimciler için internetin ücretsiz verilmesi gibi çözümlerle, tarımın sürdürülebilirlik temelinde gelişmesi için çeşitli zorluklar aşılmalıdır" diye konuştu.