Adana Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca, Ceyhan Nehri’ndeki kirliliğe ilişkin soru önergesine verilen yanıtta, kirliliğin AOSB’den kaynaklandığına dair hiçbir ifadenin yer almadığını bildirdi.

AOSB Bölge Müdürlüğü tarafından “Kamuoyuna duyuru” başlığı altında yapılan yazılı açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un TBMM’ye sunulan soru önergesine verdiği yazılı yanıtın bir sosyal medya paylaşım sitesinde yanlış yorumlandığı vurgulandı. Bu paylaşımda söz konusu açıklamanın AOSB zan altında bırakıldığına dikkati çekilen açıklamada, bu nedenle açıklama yapma zaruretinin oluştuğu ifade edildi.

Büyükşehir ve Yeşilay iş birliğiyle Teknoloji Bağımlılığı Semineri Büyükşehir ve Yeşilay iş birliğiyle Teknoloji Bağımlılığı Semineri

Ceyhan Nehri 509 kilometrelik güzergahta

Duyuruda, “Ceyhan Nehri’ndeki kirliliği tespit edip konuyu ilgili mercilere bildiren AOSB Bölge Müdürlüğümüzdür” vurgusu yapılıp, Bakan Kurum’un yazılı açıklamasına birebir yer verilerek, şunlar kaydedildi:

“Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinden başlayıp İskenderun Körfezi’ne kadar 509 kilometrelik güzergahta yer alan Ceyhan Nehri’nde, geçtiğimiz günlerde görülen balık ve arı ölümlerine neden olan kirlilik nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum, CHP Adana Milletvekilimiz Müzeyyen Şevkin’in TBMM’ye sunduğu soru önergesine verdiği yanıtta, şu ifadelere yer vermiştir:

2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna istinaden yayımlanan yönetmelikler uyarınca, Bakanlığımızın görevleri çerçevesinde, merkez ve taşra teşkilatlarımızın görevli personeli tarafından ani, birleşik ve şikâyet üzerine gerekli denetimler yapılmaktadır.

Yapılan denetimlerde Çevre mevzuatında belirtilen usul ve esaslara aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen işletmelere 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20. Maddesine göre, idari para cezası uygulanmaktadır. Bu istikamette Ceyhan Nehri havzasına doğrudan ya da dolaylı deşarjı bulunan tesislere merkez ve taşra teşkilatımız tarafından periyodik olarak çevre denetimleri gerçekleştirilmektedir.

2019 Ocak ayından itibaren söz konusu havzada Bakanlığımız ve Taşra teşkilatımız tarafından toplam 7202 adet denetim gerçekleştirilmiştir. Atık su konusunda yapılan 1271 çevre denetiminde uygunsuz faaliyet gösterdikleri tespit edilen 64 tesise 10.579.983,00 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Bu açıklamadan da anlaşılacağı üzere Sayın Bakanımızın TBMM’ye yazılı olarak sunduğu açıklamada, söz konusu kirliliğin AOSB’mizden kaynaklandığına ilişkin hiçbir ifadeye yer vermemiştir. Ayrıca, AOSB’miz hakkında herhangi bir cezai işlem yapılmamıştır.

Oldukça net ve anlaşılır olan bu açıklamaya rağmen, bir sosyal medya paylaşımında, Adana Organize Sanayi Bölgemiz, hiçbir belgeye dayanmaksızın zan altıda bırakılmış ve Sayın Bakanımızın ifade ettiği idari para cezasının, Bölgemize uygulandığı gibi bir kanı oluşturulmaya çalışılmıştır.

Söz konusu iddia doğru olmadığı gibi kirliliği tespit edip konuyu ilgili mercilere bildiren AOSB Bölge Müdürlüğümüzdür.”

Türkiye’nin en iyileri arasında

Duyuruda, AOSB Atıksu Arıtma Tesisleri’nin Türkiye’nin en iyileri arasında olduğuna da vurgu yapılarak, şöyle devam edildi:

“Bir kez daha belirtmek gerekir ki, OSB’miz Türkiye’nin en büyük Organize Sanayi Bölgelerinden birisi olmakla birlikte Atık Su Arıtma Tesislerimiz de gerek donanımı, gerekse teknolojisi ve kapasitesi ile Türkiye’nin en iyileri arasındadır.

Bölgemizde; katılımcı firmalarımıza hizmet veren Atıksu Arıtma Tesislerimize gelen kirli su, arıtıldıktan sonra alıcı ortama deşarj edilirken Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo-19 standartları harfiyen uyulmaktadır. Ayrıca, tesisimiz yönetmelik hükümlerine uygun olarak Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri (SAIS) ile 365 gün 24 saat online olarak, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızca denetlenmektedir.

Sonuç olarak; Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinin Pınarbaşı Mevkii’nden doğan, Elbistan ilçesinin ortasından geçen, Çukurova’da geniş bir delta oluşturup Akdeniz’e dökülen Ceyhan Nehri’nin toplam uzunluğu 509 kilometredir. Dolayısıyla söz konusu kirlilik bu güzergahın herhangi bir noktasında oluşabilmektedir.

Bu gerçeğe rağmen doğa ve çevreye saygı misyonuyla hizmet veren, kırmızı çizgisi “Çevre” olan Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgemizin, söz konusu kirlilikte en ufak bir ilgisi bulunmamaktadır.”

Kaynak: iha