Sasa Polyester’in dün (7 Nisan 2023) gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurul Toplantısında Onaylanan Kar Dağıtım Teklifi görüşüldü.

• Pay biçiminde ödeme yapılması kararını da açıkladı.

• Şirket Nakit kar payı ödemesi yapmayacak.

Pay biçiminde ödeme yapacak olan Şirket, bedelsiz kar payı dağıtımında brüt ve net 2,94 milyon TL Kar payı dağıtıyor. 1TL’lik nominal hisseye brüt/net 1,27 TL lik kar payı isabet ediyor. 

Şirket tarafından KAP’a  bugün (7 Nisan) yapılan bildirimde;

“16 Mart 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulan kâr payı dağıtımına ilişkin hususlar, Şirketimizin 7 Nisan 2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülerek onaylanmıştır.” Denilmektedir.

• Şirket yaptığı bildirimde kar payı dağıtım tablosunun güncellendiğini de ifade etmiştir.

TOKİ inşaatlarında yerli malı ürün kullanımı yüzde 100’e ulaştı TOKİ inşaatlarında yerli malı ürün kullanımı yüzde 100’e ulaştı

SASA POLYESTER ŞİRKETİ KURULUŞ – SERMAYE – ORTAKLIK - FAALİYETİ YAPISI

• Kuruluş yılı 1966 olan firmanın merkezi Seyhan/Adana’da.
• Borsa İstanbul’da 1996 yılından beri Borsaya kote olan firmanın halka açıklık oranı %81,76 ve Yıldız Pazar’da işlem görmektedir.

• Şirketin sermayesi 2,3 milyon TL’dir.

• Ortaklık yapısı ise, Erdemoğlu Holding %56,46; Merinos Halı %13,25; Dinarsu Halı %7,56; ve Diğer ortaklar %22,73 şeklindedir.