Sasa Polyester’in dün (7 Nisan 2023) gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurul Toplantısında Onaylanan Kar Dağıtım Teklifi görüşüldü.

• Pay biçiminde ödeme yapılması kararını da açıkladı.

• Şirket Nakit kar payı ödemesi yapmayacak.

Pay biçiminde ödeme yapacak olan Şirket, bedelsiz kar payı dağıtımında brüt ve net 2,94 milyon TL Kar payı dağıtıyor. 1TL’lik nominal hisseye brüt/net 1,27 TL lik kar payı isabet ediyor. 

Şirket tarafından KAP’a  bugün (7 Nisan) yapılan bildirimde;

“16 Mart 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulan kâr payı dağıtımına ilişkin hususlar, Şirketimizin 7 Nisan 2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülerek onaylanmıştır.” Denilmektedir.

• Şirket yaptığı bildirimde kar payı dağıtım tablosunun güncellendiğini de ifade etmiştir.

sahibinden.com otomobil piyasası açıklaması sahibinden.com otomobil piyasası açıklaması

SASA POLYESTER ŞİRKETİ KURULUŞ – SERMAYE – ORTAKLIK - FAALİYETİ YAPISI

• Kuruluş yılı 1966 olan firmanın merkezi Seyhan/Adana’da.
• Borsa İstanbul’da 1996 yılından beri Borsaya kote olan firmanın halka açıklık oranı %81,76 ve Yıldız Pazar’da işlem görmektedir.

• Şirketin sermayesi 2,3 milyon TL’dir.

• Ortaklık yapısı ise, Erdemoğlu Holding %56,46; Merinos Halı %13,25; Dinarsu Halı %7,56; ve Diğer ortaklar %22,73 şeklindedir.