ADANA DEPREM RİSKİ HARİTASI VE FAY HATLARI

Adana'dan geçen ve deprem oluşturma riski bulunan faylar şöyledir:

Yumurtalık Fayı: Sürgü-Misis Fay zonunda bulunan Yumurtalık Fayı İskenderun Körfezi'ni kuzeyden sınırlar. Yenilenmiş Türkiye Diri Fay Haritasına göre fay; Delihalil Kuvaterner Volkanı ve Ceyhan Deltası arasında, K55ºD doğrultulu ve 41-km uzunluktadır. Sol yanal doğrultu atım karakteri gösteren Yumurtalık Fayı, orta bölümünde, İncirli'de, 2-km genişlik ve 4-km uzunluktaki açılmalı sola sekme yapısıyla batı ve doğu olmak üzere iki parçaya(section) ayrılır. Eğim atım bileşenli fay morfolojisinin belirgin izlendiği sekme alanında gözlenen Kuvaterner bazalt çıkışları bu yapıyla ilişkili olmalıdır. Batı parça (24,5-km) Miyosen deltaik ile türbiditik çökel birimlerini tektonik dokanakla bir araya getirir. Daha çok Kuvaterner lavlar içinde izlenen doğu parça (16,5-km) ise Delihalil volkan konisinde sonlanır.

Bu fay hattı 500 yıldır suskundur.

Adana deprem risk haritası 2023: Türkiye diri fay hattı sorgulama ile Adana fay hattı hangi ilçelerden geçiyor, nerede?

Adana'da depremde 40 kişiye mezar olan apartman 'Raylı sistem temel' yalanıyla satılmış! Adana'da depremde 40 kişiye mezar olan apartman 'Raylı sistem temel' yalanıyla satılmış!

Adana Fayı: Yumurtalık fayının batısında, Karataş-Sarımazı arasında yaklaşık 67 km uzunlukta, KD-GB gidişli fay Karataş fayı olarak adlandırılmıştır. Morfolojik olarak çok belirgin olan fayın doğu bloğu aşağıda bulunmaktadır.

Adana deprem risk haritası 2023: Türkiye diri fay hattı sorgulama ile Adana fay hattı hangi ilçelerden geçiyor, nerede?

Karataş Fayı: Karataş Fayı, yenilenmiş Türkiye Diri Fay Haritası'na göre İskenderun Körfezi kuzeyinde K40°D genel doğrultusunda uzanır. Doğuda Osmaniye ile batıda Karataş arasında 64-km boyunca izlenen fay, ters atım bileşenli sol yanal doğrultu atım karakterindedir. Fayın kuzey bloğu morfolojik olarak daha yukarda bulunmaktadır. Karataş fayının doğudaki 16-km'lik kısmı Erken-Orta Miyosen yaşlı Karataş formasyonu içerisinde, 38-km uzunluktaki orta kısmı Karataş formasyonu ile Kuvaterner çökelleri arasındaki dokanakta ve kıyı çizgisine karşılık gelen 10 km'lik batı kesimi ise Kuvaterner çökelleri içerisinde yer almaktadır. Karataş yöresinde Akdeniz'e ulaşan fay literatür bilgisine göre deniz tabanından Kıbrıs'a doğru devam etmektedir.

Editör: Kemal Soner